Normandie

Vážení přátelé cestování,

cesta po stopách Vikingů do Normandie tematicky navazuje na poznávací zájezdy do Skandinávie a současně nabízí jedinečné spojení krásné přírody, bohatství kulturních památek a svébytné gastronomie. Ostatně již název Normandie je odvozen od Normenů – severních mužů, kteří tuto oblast severní Francie osídlili již před tisíci lety. My se nyní vydáme po jejich stopách do dávné minulosti.

Program

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do Francie.

2. den: Dopoledne příjezd do Rouenu, historického hlavního města Normandie, prohlídka centra, místo upálení Johanky z Arku, vrcholně gotická katedrála, hrob Richarda Lví srdce. Přejezd přes nejdelší lanový most v Evropě, Pont de Normandie. Návštěva obce Étretat, která je typická svými bílými útesy a leží na pobřeží Lamanšského průlivu. Přejezd do přístavního městečka Honfleur, ze kterého podnikl cestovatel Samuel de Champlain v roce 1603 plavbu do Severní Ameriky a zde založil roku 1608 město Québec. Odjezd do města Bayeux, prohlídka tapiserie, unikátní vyšívané prezentace o dobytí Anglie Normany. Ubytování.

3. den: Odjezd do Arromanches, návštěva muzea vylodění na památku 6. června 1944 a bitvy o Normandii. Zastávka u obrenné dělostřelecké baterie Longues-sur-Mer, která byla součástí německých opevnění. Zastávka u amerického válečného hřbitova Colleville-sur-Mer, který leží nad vyloďovací pláží Omaha. Prohlídka první osvobozené obce Sainte-Mère-Église, figurína parašutisty zavěšená na věžičce kostela na památku nehody Johna Steela. Přejezd do nejkrásnější francouzské vesnice a normandského rybářského přístavu Barfleur. Návštěva majáku Pointe de Barfleur, který je druhým nejvyšším ve Francii. Možnost ochutnávky slávek ve smetanové omáčce s hranolky. Návrat na ubytování.

4. den: Prohlídka přílivového ostrova Mont-Saint-Michel s klášterem, které jsou na seznamu UNESCO. Rozdíl výšky mezi přílivem a odlivem až 15 metrů. Přejezd do Cancale, návštěva pěstírny ústřic na Smaragdovém pobřeží. Nejčerstvější ústřice ve Francii, prohlídka sádek a degustace. Přejezd do přístavního města Saint-Malo, které se nachází na skalnatém výběžku a je obehnané hradbami. Návrat na ubytování.

5. den: Odjezd do historického města Caen, významného centra Normandie, zcela zničeného za 2. světové války. Prohlídka města, opatství sv. Štěpána (Abbaye aux Hommes), hrob Viléma Dobyvatele. Přejezd do hlavního města Francie Paříže, prohlídka města (Eiffelova věž, Louvre, Montmartre, katedrála Notre-Dame, Bazilika Sakré-Coeur, Vítězný oblouk, projížďka po Seině, …). Noční transit přes Německo do ČR.

6. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.


CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.

Cena zahrnuje

Dopravu lux busem, 3x dvoulůžkové ubytování, 3x snídani, pojištění CK proti úpadku, průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, večeře, připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupy (může se změnit)

Tapiserie Bayeux (sluchátka v českém jazyce) 7,50 € dospělí, 4 € děti do 18 let
Arromanches (film v českém jazyce) 6,50 € dospělí, 4 € děti do 18 let
Maják Ponte de Barfleur 3 € dospělí, 1 € děti do 12 let
Mont-Saint-Michel 8 € dospělí, zdarma děti do 18 let
Pěstírna ústřic 10,50 € /3 ks vstup s ochutnávkou
6,70 € dospělí bez ochutnávky
4 € děti do 18 let bez ochutnávky
Eiffelova věž 15 € dospělí, 13 € děti do 18 let
Projížďka po Seině 15 €
Lístek na metro 1, 70 € / 1 jízda