Barevná Karélie

Okruh č.3

Délka okruhu cca 4500 km/9dní

Pomocí paprskovitých výletů navštívíte světový unikát, kterým je největší dřevěný kostel na světě Kerimäki, několikrát Rusy a Švédy obléhaný středověký hrad Olavinlinna a své síly zregenerujete pohledem na hladinu největšího finského jezera Saimaa ze sto let starého parníku Heinävesi. Navštívíte také muzeum Lusto, jedno z nejznámějších finských muzeí, věnované finské přírodě, vývoji, těžbě a zpracování dřeva. Zajímavá je i galerie umění Retretti, vybudovaná ve skále. Každoročně zde probíhá výstava obrazů světových malířů zapůjčena ze světových sbírek Zastávka v národním parku Valkeala a vodopády v Imatře Vám celkový dojem z pobytu jen umocní

Program:

1. den

V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Noční tranzit přes Německo do přístavu Puttgarden.

2. den

Ráno plavba z německého přístavu Puttgarden do dánského přístavu Rodby (1 hodina). Přejezd přes Öresundský most do Švédska, odtud pokračování na Penzion Anneberg, oběd. Odjezd do Stockholmu, nalodění na noční luxusní trajekt společnosti Tallink Silja Line. Plavba 12 hodin do finského přístavu Turku (na trajektu čtyřlůžkové kajuty s povlečením, ručníky a sociálním zařízením). Na loďˇ doporučujeme připravit malé přenosné zavazadlo s osobní hygienou a převlečením na noc a další den.

3. den

Z Turku odjezd do Lahti, známého střediska sportů. Návštěva atletického stadionu a skokanského areálu s můstky. Přejezd do centra národní chráněné krajinné oblasti národního parku Valkeala s pravou finskou přírodou. Nenáročná pěší túra přes lanový most a z vyhlídkové věže Elvingin torni pohled na Finsko z výšky. Odtud přejezd do Immatry na velkou vodní show Immatrankoski v podobě otevření hráze přehrady a vypuštění mnoha kubíků vody. Ubytování v Naaranlahti.

4. den

Celodenní výlet do města Savonlinna. Na místním trhu možnost ochutnávky finských specialit a zakoupení finských suvenýrů. Perlou dne návštěva středověkého hradu Olavinlinna, kde pobýval i švédský král Gustav Vasa. Projížďka parníkem po okolí města Savonlinna mezi ostrůvky jezera Saimaa. Přejezd do Kerimäki, kde se nachází největší dřevěný kostel na světě pro 6000 lidí. Zastávka u obranné Mannerheimovy linie vybudované podél celé hranice s Ruskem, kde je vystavená bojová technika s ukázkou zákopové války. Přejezd přes jezerní krajinu Punkaharju do muzea Lusto, seznámení se s historickým vývojem Finska. Ubytování v Naaranlahti.

5. den

Zastávka u finsko-ruské hranice v Kolminkantě a odjezd do lázeňského města Kotka. Návštěva chaty cara Alexandra III. Langinkoski, která je postavená na březích delty řeky Kymi, na které se svou družinou trávil čas chytáním lososů. Zastávka ve středověkém městě Porvoo, kde sídlí švédsky mluvící diecéze. Staré dřevěné domky a přístavní sklady, které jsou navrženy na zapsání do seznamu UNESCO. Přejezd do Helsinek, ubytování. Večerní prohlídka města.

6. den

V Helsinkách prohlídka Senátního náměstí a Dómu, pravoslavné Uspenské katedrály. Temppeliaukio kirkko, kostel vybudovaný ve skále a Sibeliův monument. Návštěva velkého rybího trhu. Odpoledne odjezd do Turku, nalodění na noční luxusní trajekt společnosti Tallink Silja Line. Plavba 12 hodin do švédského přístavu Stockholm (na trajektu čtyřlůžkové kajuty s povlečením, ručníky a sociálním zařízením).

7. den

Prohlídka královského města Stockholm, Benátek Severu. Zastávka v zahradách královského sídla Drottningholm, které připomínají malou Versailles a ukrývají sochy z Valdštejnského paláce. Návštěva městské radnice s prohlídkou Zlatého sálu a Modré haly. Střídání stráží s živou vojenskou hudbou na nádvoří královského paláce Kungliga Slottet, oficiálního sídla krále. Korunovační katedrála Storkyrkan a procházka po náměstí Starého města, Stortorget. Závěrem dne návštěva Vasa muzea, které ukrývá světový unikát zachovalé válečné vlajkové lodi ze 17. století. Přejezd na Penzion Anneberg, ubytování.

8. den

Ráno odjezd do Markarydu. Projížďka vláčkem losím safari (1 hodina). Přejezd do Kodaně, zastávka u sochy Malé mořské víly vytvořené na motivy pohádky spisovatele H. Ch. Andersena. Prohlídka města při projížďce po síti vodních kanálů (1 hodina). Ve večerních hodinách odjezd do dánského přístavu Gedser a plavba do německého přístavu Rostock (2 hodiny). Noční tranzit přes Německo do ČR.

9. den

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.


CK si vyhrazuje právo na drobné přesuny programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám ve městech.

Cena zahrnuje:

Doprava lux busem, 6x snídaně (2x trajekt, 3x Finsko, 1x Švédsko), 1x oběd Švédsko, 1x večeři Švédsko, 6x ubytování (3x dvoulůžkové ubytování Finsko, 2x čtyřlůžkové kajuta trajekt, 1x čtyřlůžkové ubytování Švédsko), 4x trajekt (Německo – Dánsko, Švédsko – Finsko, Finsko – Švédsko, Dánsko – Německo), pojištění CK proti úpadku a průvodce po celou dobu pobytu.

Cena nezahrnuje:

Přistavení autobusu dle odjezdového místa, 3x večeři ve Finsku (45 €), 2x večeři na trajektu (66 €), připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené vstupné.

Doporučené vstupy (může se změnit):

Věž Elvingintorni 2 € skupinová cena
Hrad Olavinlinna 6 € dospělí, 4 € děti do 17 let
Muzeum Lusto 9 € dospělí, 4 € děti do 15 let
Chata cara Langinkoski 5 € dospělí, 3 € děti do 17 let
Radnice ve Stockholmu 120 SEK dospělí, 60 SEK děti do 18 let
Vasa muzeum 150 SEK dospělí, zdarma děti do 18 let
Korunovační katedrála Storkyrkan 60 SEK dospělí, zdarma děti do 18 let
Losí safari 150 SEK dospělí, 100 SEK děti do 12 let
Plavba loděk v Kodani 50 DKK dospělí, 20 DKK děti do 14 let